Norge lockar svenska sjuksköterskor

2:43 min

Sjuksköterskebristen är på stor på många håll i landet, men trots det väljer många svenska sjuksköterskor att jobba i Norge. Förra året skaffade runt 1 300 svenska sjuksköterskor norsk sjuksköterskelegitimation. Det motsvarar en tredjedel av det antal som utexaminerades i Sverige - och så har det sett ut i nästan tio år.

Sjuksköterskan Andreas Papagiannis gick ut sin sjuksköterskeutbildning 2007 och jobbade först inom den svenska sjukvården i Västra Götalandsregionen. Men efter drygt ett år började han jobba i Norge.

– Det var ju det alternativ som fanns när jag upptäckte att jag inte ville jobba i Sverige. Framförallt handlade det om lön och att jag ville få tid att också göra annat, säger Andreas Papagiannis.

Sjuksköterskebristen är stor på många håll i landet, framförallt på sommaren. Men trots det väljer många svenska sjuksköterskor att istället jobba i Norge. Förra året fick nästan 1 300 svenskar en norsk sjuksköterskelegitimation, som behövs för att jobba i Norge, och det är en tredjedel av det antal som examinerades i Sverige samma år, visar statistik från Universitetskanslerämbetet och Statens Autorisasjonskontor  for helsepersonell (SAK), Norges motsvarighet till Socialstyrelsen.

Siffrorna har dessutom varit ungefär samma varje år sedan 2005. Toppåret 2008 sökte 2023 svenska sjuksköterskor norsk legitimation.

Andreas Papagiannis valde att börja jobba i Norge eftersom han var missnöjd med lönen i Sverige.

– Jag fick först en minimilön och det var omöjligt att få upp den. Jag sökte då flera andra sjuksköterskejobb men då hänvisade de till min nuvarande lön. De sade att även att fast du är den enda sökande så kan vi inte ge dig mer i lön, säger Andreas Papagiannis.

Men att sjuksköterskor väljer bort den svenska vården beror också mycket på den pressade situation som en svensk sjuksköterska ofta arbetar i, säger Marianne Törner på Göteborgs universitet som forskat på sjuksköterskornas arbetsmiljö.

– Om man inte känner att man kan göra ett jobb på ett tillfredsställande sätt så blir man väldigt stressad och deprimerad och då försöker man hitta en väg ut. Om man inte kan ordna ett tillfredsställande arbete på sin arbetsplats så finns det ju ett alternativ och det är ju Norge där man  bygger ut sjukvården väldigt kraftigt just nu och där arbetstillfällen blir allt fler, säger Marianne Törner.

I Västra Götaland har man tydligt märkt av att svenska sjuksköterskor ofta väljer norska arbetsplatser, säger Vänsterpartisten Sören Kviberg, som är en av de styrande i Västra Götalandregionen.

– Det är ett stort problem som vi måste jobba kontinuerligt med. I den nuvarande politiska ledningen har vi avsatt femtio miljoner kronor extra varje år för bland annat sjuksköterskelöner. Vi kanske borde gjort ännu mer men vi har en tuff ekonomisk situation och det har vi också att ta hänsyn till, säger han.

Sjuksköterskan Andreas Papagiannis jobbar nu 60-70 procent i månaden på Akershus universitetssjukhus öster om Oslo och bor annars kvar hemma i Göteborg. Han hjälper också norska arbetsgivare att hitta sjuksköterskor i Sverige som vill jobba i Norge. Enligt honom är det tydligt hur norska arbetsgivare nu försöker locka till sig svenska sjuksköterskor.

– Fler och fler norska sjukhus och kommuner börjar anpassa sina tjänster för att det ska kunna passa pendlande svenskar. Svenska sjuksköterskor är jätteeftertraktade i Norge, säger han.

År Examinerade sjuksköterskor Sjuksköterskor som sökt norsk legitimation
2003 3 421 774
2004 3 832 597
2005 4 526 1 213
2006 4 526 1 431
2007 4 176 1 622
2008 4 110 2 023
2009 3 954 1 982
2010 4 058 1 620
2011 4 185 1 281
2012 3 791 1 210
2013 3 839 1 268

Källa: Universitetskanslerämbetet och SAK