Europa skeptiskt till förbud mot barnaga

2:00 min

Arbetet mot barnaga går fortfarande trögt i många europeiska länder. 22 stycken saknar i dag förbud mot aga. Starkast motstånd finns i Storbritannien, Belgien och Frankrike.

För fransmannen Julien Sanson, pappa till tre barn och för tillfället med den yngsta i lekparken, är aga ett straff som han kan använda mot barnen utan att vilja göra dem illa eller förödmjuka dem.

– Det är ett sätt utöver blicken och rösten att visa var gränsen går. Jag ger ibland mina barn en smäll för att påminna dem om min auktoritet, och för att visa att om man går för långt så bränner man sig, säger han.

Barnaga är ett brott mot flera internationella konventioner. Trots det är barnaga bara förbjudet i 25 av Europarådets 47 medlemsländer. I ytterligare tio länder går arbetet för ett förbud framåt men i resterande tolv länder går det långsamt. Varken Tjeckien, Georgien, Irland, Andorra, Vitryssland, Schweitz, Italien, Storbritannein, Belgien eller Frankrike har några planer på att förbjuda barnaga inom en nära framtid.

Julien Sansons inställning till barnaga är ganska representativ för den i Frankrike, enligt Fondation Enfance, en barnrättsorganisation som arbetar för ett förbud mot barnaga i Frankrike. Enligt en opinionsundersökning vill 80 procent av alla fransmän ha rätt att aga sina barn i uppfostringssyfte, med en dask i rumpan, en smäll på fingrarna eller en örfil.

– Vi har ett enormt arbete att göra för att få folk här att förstå att det finns andra sätt att uppfostra sina barn på än att slå dem, och att det är skadligt när det sker vid upprepade tillfällen, säger Vincent Dennery på Fondation Enfance, som är mycket pessimistisk.

– När en så stor andel av fransmännen inte vill se ett förbud och de parlamentsledamöter som vill förändra lagstiftningen är så få som sex eller sju av 577. Ja, då är det lång väg kvar, säger han.