Anundsjö trä i konkurs

Anundsjö Trä har försatts i konkurs. Därmed går företagets 26 anställda en mycket oviss framtid till mötes.
18 av dom 26 anställda har redan lämnat företaget. Det gjorde man i maj i år. Det blev i det närmaste tvärstopp i produktionen i höstas och företaget varslade. Nu ser det ut som om resterrande åtta också får lämna sågverket. Orsaken är att Nordbanken inte längre vill ligga kvar med nuvarande lån utan krävde en kraftig höjning av företagets amorteringar. De likvida medlen fanns inte i Anundsjö Trä och i veckan försattes företaget i konkurs. Företagets vd Karl-Erik Nordin säger idag till radio Västernorrland att bankerna flyr från sågverksföretagen. Branschen har hamnat i en mycket djup konjunktursvacka och det fdinns ingen eller i vartfall liten tilltro till lönsamhet i de olika företagen. Sågverket strax norr om Bredbyn startades för drygt 50 år sedan och nu ska en konkursförvaltare försöka reekomnstrutera företaget.