Österlen

Tomelilla kommun tvingas ta hand om resenärer

1:21 min

Kommunledningen i Tomelilla är kritisk till nya krav som väntas från Region Skåne för att regionen ska finansiera serviceombud för Skånetrafiken.

Det krävs 12 000 invånare i tätorten och 3 500 resenärer per dygn - villkor som Tomelilla inte kan uppfylla. Och då måste kommunerna själva stå för lokal och personal.

Tomelilla har varit utan serviceombud sedan 2012. Kommunen har hållit vänthallen på stationen öppen under vissa tider men det finns ingen personal på plats för att hjälpa resenärer.

- Handikappade och äldre har inte någon hjälp alls, det är stora svårigheter för dem. Det är en självklarhet att det ska finnas serviceombud på varje station, säger Elsa Andersson som ska hoppa på tåget mot Ystad.

Men enligt ett beslutsförslag från Kollektivtrafiknämdens sammanträde i maj måste en kommun bland annat ha minst 12 000 invånare i tätorten och 3 500 resande per dag för att regionen ska finansiera ett serviceombud.

Uppfylls inte kriterierna, vilket är fallet i Tomelilla, måste kommunen stå för både lokal och personal.

- Man förväntar sig då helt plötsligt att den lilla kommunen ska sponsra Region Skåne med den här verksamheten. I princip så är det en sak som vi ogillar eftersom ansvaret för kollektivtrafiken ligger på regionen, säger Torgny Larsson (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande i Tomelilla.

Han menar att kriterierna borde anpassas mer efter kommunernas storlek om hela Skåne ska kunna fortsätta att utvecklas.

- Skulle vi ta emot det här erbjudandet så ska vi helt plötsligt också ta emot kritik och så vidare. Den rollen har vi inte utan det ligger på Region Skåne, säger Torgny Larsson.

Mats Persson (FP) som är ordförande i Kollektivtrafiknämnden menar att det snarare handlar om att samarbeta och att dela på ansvaret med de mindre kommunerna.

- Vi ser möjligheter i att använda befintliga lokaler som kommunhus eller bibliotek. Och att man då ska få möjlighet att få en utbildning med hjälp av Skånetrafiken så att man kan vara behjälplig när kommuninvånarna vill ha sina ärenden uträttade, säger Mats Persson.