S vill satsa på traineejobb i äldreomsorgen

1:30 min

Stefan Löfven och Magdalena Andersson presenterade på förmiddagen en satsning på 2,8 miljarder som ska ge 20 000 traineejobb. Tanken är att unga ska få en utbildning till undersköterska.

– Vi behöver ett äldreomsorgslyft med traineejobb, dels för att öka bemanningen i äldreomsorgen och dels för att unga ska få jobb, säger Stefan Löfven.

Socialdemokraterna vill satsa på 20 000 traineejobb för äldre och funktionshindrade. Det presenterade partiledaren Stefan Löfven och Magdalena Andersson i ett vallöfte på ett äldreboende i västra Stockholm i dag.

Jobbet ska innehålla 75 procent arbete inom äldreomsorgen och resterande del utbildning. Lönen ska vara 75 procent av den avtalsenliga. Detta kostar statskassan 2,8 miljarder.

– Vi är beredda att höja skatterna för att kunna finansiera investeringar i jobb, utbildning och en bra välfärd. Detta tycker jag är en förnuftig investering inför framtiden, säger Magdalena Andersson.

Stefan Löfven talade på presskonferensen om att välfärd och jobb hänger ihop.

Syftet med traineejobben är att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten, underbemanning, samt ett kommande behov av en generationsväxling i äldrevården.

Förslaget innebär att unga arbetslösa erbjuds anställning under ett år, med utbildning och handledning på resterande tid. Traineejobben riktar sig främst till ungdomar som varit arbetslösa i över 90 dagar.