Så planerar du sommarens blomsterrabatt

Lästips 4 april 2005

Bengtsson, R. & Jansson, E. 1995. Sommarblommor i rabatt och kruka.
Fakta Trädgård-Fritid nr 44. SLU, Uppsala

Celander, R. & Holmberg, M. 1996. Nordiskt ljus och italiensk hetta. Göteborgs Botaniska Trädgård. (slutsåld, pröva på antikvariat).

Jansson, E. & Wembling, M. 2000. ”Regnbågen” – en inspirationsrabatt med sommarblommor.
Fakta Trädgård-Fritid nr 77. SLU, Uppsala

Sörensen, A-B. & Wembling. 2000. Prunkande balkongen –även för allergiker.
Fakta Trädgård-Fritid nr 80. SLU, Uppsala

Fakta Trädgård-Fritid och Faktablad om växtskydd-trädgård kan beställas från SLU Publikationstjänst,
Box 7075, 750 07 Uppsala
tfn: 018-67 11 00.