Motala

Motala Forum ställs in

1:25 min

Bostadskonferensen Motala Forum som skulle ha anordnats den 20 augusti blir inte av. Motala Forum
har arrangerats av föreningen Bostad i Samverkan de senaste 13 åren och har varit en arena för diskussion för olika aktörer på marknaden.

Inför årets upplaga av Motala Forum föreslogs Michael Cocozza från botrygg i Linköping som föreläsare. Björn Johansson representerade hyresgästföreningen i Bostad i Samverkan. Han menar att inre strider i styrelsen ledde till beslutet av blåsa av Motala Forum. Enligt Björn Johansson satte sig Fastighetsägarnas representant i Bostad i Samverkan mot att Cocozza skulle bjudas in.

Björn Johansson fick Fastighetsägarna gehör i styrelsen och Hyresgästföreningen lämnade därför Bostad i Samverkan. Senare valde de kvarvarande parterna att ställa in Motala Forum som skulle hållas i augusti. Motalas socialdemokratiska kommunalråd Camilla Egberth är styrelseordförande i arrangörsföreningen Bostad i Samverkan. Hon menar att beslutet att ställa in konferensen inte hade något med hyresgästföreningens sorti att göra.