Centern: Fler företag ska slippa revisionsplikt

2:04 min

Centerpartiet vill att fler aktiebolag ska slippa kravet på att ha en revisor som går igenom bland annat bokföringen, den så kallade revisionsplikten. Partiledaren Annie Lööf säger att det ska minska kostnaderna och göra det enklare för företagen.

– När företagen själva får bestämma vad man vill lägga sina investeringar vill vi hellre att de läggs till att skapa fler jobb, än att betala för revision, säger Annie Lööf.

Revisionsplikten innebär att ett aktiebolag måste ha en revisor som granskar bland annat årsredovisningen och bokföringen. För fem år sedan tog regeringen bort det kravet på småföretag som har max tre anställda, vilket var drygt 70 procent av landets 350 000 aktiebolag.

När regeringen då utredde frågan kom utredningen fram till att aktiebolag upp till 50 anställda kunde vara undantagna från revisionsplikten, men regeringen valde den gången att inte gå hela vägen och ändra lagen för företag med upp till tre anställda.

Men i sitt valmanifest öppnar Centerpartiet för att företag med upp till 50 anställda ska slippa tvånget att ha revisor, vilket skulle beröra 60 000 företag, säger partiledaren Annie Lööf.

– Det här minskar reglerkrånglet med upp till tre miljarder om vi gör så att det gäller företag under 50 anställda slopas från revisionsplikten.

Utspelet är inte förankrat hos övriga Alliansen än, men Annie Lööf säger att hon hoppas få igenom det om Alliansen vinner valet.

En av farhågorna när revisionsplikten slopades för de allra minsta aktiebolagen var att skattefusket skulle öka. Men så har det inte blivit, enligt Annie Lööf.

– Enligt Skatteverket har det första steget som vi införde 2009 inte inneburit några skattefel eller skattefusk. Det vill säga det har inte inneburit något bortfall av skatteintäkter. Därför vill vi gå vidare för det kostar alltså inget, säger Lööf.

Men att det skulle vara klarlagt att den tidigare reformen inte inneburit några skatteförluster håller Dan Brännström, generalsekreterare på revisorernas branschorganisationen FAR, inte med om. Och skulle nu dessutom fler företag slippa revisionsplikten i enlighet med Centerns förslag befarar han att kvalitén skulle sjunka.

– Visst finns det en risk att kvalitén går ner och jag tror också att Skatteverket och andra myndigheter skulle behöva utöka sina insatser för att följa upp hur det går till i företagen, säger Dan Brännström.