Gruvprotesterna fortsätter i Norra Kärr

14 min

Motståndet mot den planerade gruvan i Norra Kärr utanför Gränna i Jönköpings kommun växer hela tiden. För ungefär två veckor sedan kedjade demonstranter fast sig i en maskin som användes för provborrningar och någon dag senare skickade föreningen Aktion Rädda Vättern ett öppet brev till näringsministern Annie Lööf och vädjade om att stoppa gruvplanerna. Det som oroar många är att Vättern, en av Sveriges största dricksvattentäkter, ska förorenas. Reporter Hannes Ewehag.

Samtal med Erik Jonsson, statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökningar, SGU.