Polisprotest i Malmö

En grupp poliser i Malmö protesterar mot hur arbetsgivarens sätt att använda sig av ett arbetstidsavtal som slöts i april förra året.
I avtalet finns det utrymme för arbetsgivaren att kommendera poliser så att de jobbar helger men bara får kompensation med exakt det antal timmar som de jobbat. Facket tyckte att arbetsgivaren använde sig för mycket av just den delen av avtalet och sa därför upp avtalet i slutet av förra året. Men arbetsgivare anser inte att man kan säga upp avtalet, och förhandlingar om detta pågår just nu inom Polisförbundet centralt. Målet med polisernas aktion är att ingen polis som har utbildning för att hantera upploppssituationer, ska jobba nu i helgen när en anti-EU manifestation ska hållas i Malmö. Bland annat diskuterar man att ta ut föräldraledighet eller att sjukskriva sig. Polisförbundet har inget att göra med aktionen - men ordföranden i Malmö, Kjell Eklund har förståelse för den: - Jag har förståelse för missnöjet och när man uttrycker missnöje får man ju göra det på det sätt som är lämpligt. Per Swartz, polisområdeschef i Malmö och kommenderingschef för helgens insats tror att man kommer att klara helgens uppgifter. - Som jag ser det nu kommer vi att klara vår uppgift, men det får man ju se när man kommer så långt.