Skogsbränder

Skogsbrändernas historia

1:31 min

För mer än tvåhundra år sen härjade skogsbränder mer fritt i svenska skogar. När människan började skörda skogen blev skogsbränderna färre.

Den pågående skogsbranden i Västmanland är den största i modern tid. En person har mist livet.

I historisk tid brann det mer i svenska skogar berättar Bengt-Gunnar Jonsson, professor i växtekologi vid mittuniversitetet. För ett par hundra år sedan brann en procent av det svenska skogslandskapet ned varje år: 250 tusen hektar. Idag brinner kring tusen hektar skog ned varje år.

Bengt-Gunnar Jonsson ser tre epoker av bränder i de svenska skogarna. Från förhistorisk tid fram till sextonhundratalet härjade få men mycket stora bränder. Från sextonhundratalet fram tills mitten av artonhundratalet, när människorna blev fler och bofasta i skogarna, blev bränderna fler men mindre,

I mitten av artonhundratalet kom det industriella skogsbruket igång och mängden skogsbränder minskade kraftigt. Det blev ett dramatiskt skifte till ett landskap där människorna, istället för elden, skördade träden.

Redan de allra första människorna i Sverige påverkade kanske hur mycket det brann i skogarna, enligt Bengt-Gunnar Jonsson
- Även de bränder som vi har sett för flera tusen år tillbaka i tiden kan vi inte riktigt förklara med klimat och blixtantändningar. Många hävdar att även de bränderna har ett mänskligt fotspår. Det skulle kunna betyda att människan har påverkat brandhistoriken redan sen isen drog sig tillbaka.