Fler ska lockas läsa redovisning

Landstinget i Östergötland blir först i landet med att lägga ut hela sin årsredovisning på Internet.
Den som går in på landstingets webbplats kan där hitta årsredovisningen och däri se bilder, grafiska illustrationer och korta videofilmer. Allt för att bredda redovisningen för allmänheten. På det här sättet hoppas landstinget nå ut med informationen till fler än tidigare.