Stora mängder giftigt avfall på havsbotten

1:47 min

Stora mängder avfall med giftigt innehåll ligger kvar på våra havs- och sjöbottnar efter att gamla tiders pappersbruk helt enkelt dumpat avfallet i vattnet.

Men exakt hur farliga de här sandbanksliknande avfallshögarna är för miljön finns det fortfarande många frågetecken kring.

Detta är något som maringeologen Anna Apler på Sveriges geologiska undersökning, SGU, nu vill ta reda på mer om. Ett av de vatten hon ska undersöka de närmaste åren är Edeboviken i Hallstavik.

– Man ser nog kanske att det finns en vik där bakom, säger Anna Apler.

I dag har pappersbruken naturligtvis ett annat miljötänk än att dumpa avfall i vattnet. Men tidigare var det ett sätt att göra sig av med trärester och pappersmassa som det blivit fel på. En del avfall har sedan bildat formationer som påminner om sandbankar. Fast i proverna som Anna Apler har med sig är det knappast sand.

– Ja det här ser nästan ut som knäckebröd, de här finaste fibrerna. Som pyttesmå sgspån som man har plattat ihop.

Avfallsformationerna kallar Anna Apler för fiberbankar, och i samarbete med länsstyrelsen har hon tidigare tagit reda på exakt var de finns i Västernorrland. Men i ett nytt projekt ska Anna Apler undersöka fler ställen i Sverige för att ta reda på om, och i så fall hur, de giftiga ämnena påverkar miljön.

– Vi har kunnat se att fiberbankarna sprids med hjälp av exempelvis undervattensskred, säger Anna Apler.

– Och på sina håll här i Västernorrland har man kunnat se att havsöringen har haft svårt att reproducera sig och det är precis de här gamla miljögifterna PCB och DDT som har återkommit i miljön igen, och vår hypotes är att de kan komma just från fiberbankarna.