Funktionshindrad får vänta

Länsstyrelsen kritiserar flera kommuner i länet för att funktionshindrade får vänta allt för länge på hjälp och stöd som dom har rätt till.
Bland annat kan det ta upp till ett år innan en åtgärd, t ex handikappanpassning av bostaden, är genomförd. Länstyrelsens kritiserar framför allt Botkyrka, Huddinge, Järfälla, Södertälje, Täby och Österåker.