Män dominerar under Getaway Rock Festival

1:05 min

Bara en av de 54 akterna under årets Getaway-festival är kvinnodominerade, enligt föreningen Jämställd festival. Det gör rockfestivalen till den minst jämlika i landet.

Det är övervägande manliga akter under sommarens festivaler i Sverige, och på vissa festivaler är de dessutom fler än förra året. Det visar siffror från föreningen Jämställd festival.

– Det ser ungefär ut som förra året. Då var 76 procent av akterna mansdominerade på Sveriges tio största festivaler. I år kan vi se att det verkar gå ner till 74 procent, säger Kristina Wicksell från föreningen Jämställd Festival, tagit fram i en prognos över de största festivalerna i Sverige.

Prognosen bygger på siffror från festivalernas bokningar innan sommaren. Soloartist och band räknas som akter. En kvinnodominerad akt har minst 50 procent medlemmar som räknar sig som kvinnor, och en mansdominerad med minst 50 procent som identifierar sig som män.

Om Sveriges festivaler fortsätter att vara ojämställda kommer det att få konsekvenser för framtida kvinnliga musiker, menar Kristina Wicksell.

– Unga kvinnor som börjar spela musik blir påverkade av att de inte ser personer de kan identifiera sig med på Sveriges festivalscener. Det blir en ond cirkel, för då blir det inte samma tillväxt av musiker som är kvinnor, och så blir det färre för festivalerna att boka.

Resultatet visar inte bara att mansakterna dominerar. Det skiljer sig dessutom kraftigt åt mellan festivalerna.