Hamas vägval

6:50 min

Striderna mellan Israel och Hamas har pågått i 29 dagar sedan de utbröt den 8 juli. Mer än 1 800 palestinier har dödats och cirka 9 500 skadats, det stora flertalet civila. Nära 300 000 har flytt till FN-byggnader i Gaza. 64 israeliska soldater och tre civila israeler har dödats. Mer än 600 civila israeler har skadats. Nu börjar samtal i Egypten om en långsiktig lösning och om återuppbyggnad av den sargade palestinska kustremsan. Men vilken väg väljer Hamas i Kairo?

Samtal med Björn Brenner, Mellanösternanalytiker och doktorand vid Försvarshögskolan.