BORÅS

Ännu inget beslut om sanering av Viskan

1:30 min

Borås stad vill sanera Viskan men väntar på beslut från Naturvårdsverket som har svårt att fatta beslut kring ett så stort projekt - när föroreningarna dessutom är pågående.

– Viskan är ett ganska komplext projekt, det finns en pågående spridning även från nutida källor, säger Jeanette Häggrot som är handläggare på Naturvårdsverket och jobbar med förorenade områden och bidragshantering.

Det handlar bland annat om dagvatten från Borås stad och renat vatten från Gässlösa avloppsreningsverk, som innehåller exempelvis dioxiner och metallerer och metaller. Jeanette Häggrot säger att man behöver se över hur man ska minska den belastning som de pågående föroreningarna av Viskan innebär.

– Det brukar vara det första att man åtgärdar källorna till föroreningen och att man sen åtgärdar själva föroreningen. Det är för att undvika återkontamineringen, man vill ju att åtgärden verkligen ska ha den miljöeffekten att man ska lyckas begränsa föroreningarna i sedimentet och vattenmiljön i tillräcklig omfattning för att det ska gynna miljön tillräckligt.

Borås stad beslutade hösten 2012 att man ville vara huvudman för sanering av Viskan om premisserna var rimliga, alltså om det inte skulle bli alltför dyrt för kommunen. Länsstyrelsen gjorde därefter en ansvarsutredning som visar vilka som är och varit skyldiga till föroreningarna, den skickades till Naturvårdsverket för granskning i höstas men Naturvårdsverket har alltså ännu inte fattat något beslut. Och det handlar om stora belopp för att sanera, mellan 100 och 200 miljoner kronor.

– Om vi går in med stora summor pengar så behöver vi veta att det är en hållbar åtgärd för syftet är ju att vi ska ha en giftfri miljö för kommande generationer.