Linköping

Vårdföretag riskerar vite

1:54 min

Linköpings kommun kommer att kräva ett vite av vårdföretaget Attendo bland annat på grund av att företaget inte tagit ut vårdtagare på promenader tillräckligt ofta.  Attendo riskerar nu även ett vite för att företaget inte har den bemanning på boendet som avtalats med kommunen.

– Vid ett tillsynsbesök, som kommunen gjorde i slutet av juni, kostaterades att bemanningen var för låg på vårdboendet Åleryd, berättar Mattias Bly, chef på kvalitets- och utvärderingskontoret i Linköping.

Ärendet, där kommunen krävde ett vite på 200 000 kronor från Attendo, skulle tas upp i äldrenämnden tidigare i sommar men återremitterades eftersom politikerna tyckte att Attendo skulle få förklara sig och skicka in ett svar angående bemanningen på vårdboendet. I slutet av juli kom Attendo med ett svar där man tillbakavisar kommunens kritik. Attendo skriver även i sitt svar att det inte framgår om kommunen pratat med sommarvikarier eller med ordinarie personal vid tillsynsbesöket på Åleryd.

I slutet av augusti ska äldrenämnden ta upp ärendet igen om Attendos bemanning på vårdboendet i Åleryd. Kommunen kommer att kräva vite bland annat när det gäller brister gällande promenader för vårdtagare. Hur stort vitet kommer att vara är i nuläget oklar. Det är också oklart om det kommer att krävas vite när det gäller bemanningsfrågan.