Sveriges Radio presenterar Polingo

Sveriges Radio presenterar stolt Polingo, en tjänst för att ranka och jämföra politikerspråk. Svart på vitt - hur svårt är det att förstå vad de säger?

Se hur riksdagsledamöterna står sig | Jämför dina egna texter

I Polingo kan du klicka dig runt och zooma med musens scroll för att se var olika texter hamnar på skalan. Din egen text kan hamna utanför vyn, så klicka eller zooma för att hitta markeringarna.

Tjänsten fungerar för tillfället inte fullt ut i Internet Explorer.

Ett lågt Lix-tal är enligt beräkningsmetoden lättläst, medan ett högt är mer svårläst. Ett lågt Ovix-tal indikerar ett ovarierat språk, medan ett högt tal tyder på stor ordrikedom, dvs ett varierat språk.

Tolkning av Lix-tal
< 30 Mycket lättläst, barnböcker
30 - 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar
40 - 50 Medelsvår, normal tidningstext
50 - 60 Svår, normalt för officiella texter
> 60 Mycket svår, byråkratsvenska

Tolkning av Ovix-tal
Textens längd påverkar hur man ska tolka Ovix-talet. Talet räknas ut genom att dividera antalet unika ord med det totala antalet ord, multiplicerat med 100. En längre text kan alltså få ett lägre tal, eftersom den innehåller fler ord totalt, och inte nödvändigtvis har fler unika ord.

Vill du höra hur riksdagsledamöternas anförande faktiskt låter? På riksdagens sajt finns massor att höra i efterhand.

Frågor? Snacka med @polingoSR på Twitter.

Ekot: Stora skillnader i språket i riksdagen