Hollands regering avgår

Den holländska regeringen avgick på tisdagen, som en följd av den rapport som pekat ut holländska FN-soldater som delansvariga massakern av civila i staden bosniska Srebrenica under kriget 1995.
Enligt rapporten bar politiker och officerare från Nederländerna, tillsammans med FN, ansvaret för att civila bosnier lämnades över till serbiska trupper när Srebrenica föll i serbernas händer. Uppskattningsvis 7.500 muslimska män från enklaven samlades in och sköts därefter ihjäl av bosnienserberna i den värsta massakern under Bosnienkriget.