Döva i hörande klasser

1:39 min

Fler och fler döva elever med cochleaimplantat går i hörande klasser. En avhandling visar att dessa elever kan hamna i utkanten när de inte har makt över hörhjälpmedlen som används i klassrummet.

På 2000-talet blev det vanligt att operera in cochlea implantat, CI, på döva barn. Cochlea implantat ger döva möjlighet att höra, men innebär inte perfekt hörsel. En person med CI uppfattar bara ungefär 90 procent av en hel mening. Det finns ingen statistik på hur många barn med CI som nu går i hörande klasser.

Ingela Holmström är lektor på institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet. I hennes doktorsavhandling följde hon två hörande klasser där det gick barn med cochlea implantat, CI, under elva dagar under en termin. Det är första gången som det görs en sådan studie för att kartlägga hur döva elever med hjälpmedel som CI interagerar i hörande klasser.

Avhandlingen visar bland annat hur lärare eller resurspersonen ibland stängde av lärar- och elevmikrofonerna. Det gör att eleverna med CI knappt hör något. Syftet var att eleven med cochlea implantat skulle få lugn och ro. Men samtidigt innebar det att eleven stängdes ute och inte blev delaktig i det övriga lärandet som hände i klassrummet.

Ingela Holmström säger att det viktigaste är att öka medvetenheten om vad den här ganska nya situationen innebär.
- Allt är inte så fantastiskt bra som det kan se ut på ytan. Vi blir lurade. Man tror att man har fått allt, resurspersoner och teknik. Men när man går in på djupet och analyserar mer så finns det mer komplexa bilder av vardagslivet.

Hon teckenspråkstolkas i inslaget av Kalle Rönnåsen.

Hör mer om cochleaimplantat i P4 dokumentären " En magnet bakom örat " i P4 på söndag (10 aug) efter kl 23 om tolvåriga Ebba som opereras även när hon har lite hörsel kvar. Om Ebba handlar det även i torsdagens Vetandets Värld.