Brist på läromedel i skolan

Grundskollärare och elever på Tunaskolan i Luleå har tröttnat på bristen på läromedel.
Det är bland annat böcker och aktuella kartor som saknas och därför har man nu tillsammans med föräldrarna i den lokala skolstyrelsen kallat politikerna till stormöte i morron, där man ska kräva mer pengar till skolan. Läraren Solveig Jensen säger att bristen på läromedel medför att eleverna får sämre studieresultat och stämningen blir irriterad bland lärarna, som får slåss om dom begränsade resurserna.