VETENSKAP

D-vitamin kan förebygga Alzheimers

1:33 min

Om äldre personer får D-vitaminbrist kan det öka risken för Alzheimers sjukdom. Det visar en studie där patienter följts i nästan sju år. 

Miia Kivipelto, professor i geriatrik på Karolinska institutet, tycker att resultaten är intressanta då studien är stor och har den längsta uppföljningstiden hittills: Nästan sju år. Tidigare mindre studier har antytt ett samband mellan låga halter av vitamin D och försämrad minnesförmåga. Några enstaka studier  har visat att det kan ha med alzheimerutveckling att göra.

Studiens långa uppföljningstid gör att man nu kan vara litet mer säker på att verkligen finns ett samband mellan D-vitaminbrist hos äldre och Alzheimerutveckling.

I studien mättes D-vitaminhalterna i blodet och följdes upp hos nästan 1700 amerikaner över 65 år som var utan demens när studien började. Forskarna såg sedan att låga halter av D-vitamin fördubblade risken att utveckla Alzheimers sjukdom, som är den vanligaste orsaken till demens.

För att bli riktigt säker på D-vitaminets effekter behövs studier där man ger personer tillskott av vitamin D och ser vilken effekt det får, säger Miia Kivipelto.

Hon skulle gärna redan nu se att sjukvården oftare mäter vitamin D hos äldre som har problem med minnet.
- Det görs inte så ofta idag, tror jag. Vitamin B mäts redan rutinmässigt. Så jag tror att vi kanske borde även ta vitamin D-värdena lite mer.

D-vitamin är främst känt för att reglera kalkbalansen i skelett och tänder.

Referens: Thomas J. Littlejohns et al. Vitamin D and the risk of dementia and Alzheimers disease. Neurology 7 augusti 2014.