Kemikalieläcka i Kisa

En starkt frätande och brandfarlig kemikalie läckte idag ut i Duni Finess pappersbruk i Kisa.
Det var uppemot 30 liter av blekkemikalien Desirox som rann ut från en otät pump. Ingen människa skadades av utsläppet och kemikalierna har nu neutraliserats av räddningstjänsten. Desirox används vid företagets mjukpapperstillverkning.