Marianne Höök - journalist med bett

4:31 min

Journalisten Marianne Höök hade under 50- och 60-talet en av landets vassaste pennor. Hon var en skarp stilist, alltid lika elegant i såväl skriv- som klädstil.

Höök väckte stort uppseende när hon 1967 gick in i Socialdemokratiska partiet – hon beskrevs som medlem av "gåsleverproleteriatet". På en fråga om man får ha minkpäls i ett rättvist samhälle svarade hon: "Får man försöka vara tilltalande i ett rättvist samhälle?"