Två vill köpa Flustret

Flustret i Uppsala kommer att byta ägare inom kort. Det står nu mellan två budgivare att lägga det högsta budet. Båda säger att de vill använda lokalerna för restaurangverksamhet.