Regionen befarar nytt underskott

Regionledningen i Västra Götaland har i dag beslutat att sjukhusen inte får använda sina inbesparade pengar som de vill. Orsaken den redovisning som Regionstyrelsen i dag fått att primärsjukvården och flera större sjukhus går ekonomiskt back jämfört med budget. Beslutet kan drabba sjukhusen i Skaraborg, som fick ett överskott förra året. Här vill styrelsen försöka höja lönerna och har beslutat att nyanställa barnläkare.
Efter skattehöjningen med 75 öre förra året gick regionen med ett överskott. Men nu drar alltså regionledningen i nödbromsen när det gäller ekonomin. I dag föreslog den politiska majoriteten i regionstyrelsen - socialdemokrater, center- och folkpartister - att sjukhus och andra verksamhet inte får använda insparade pengar som de själva vill. Går förslaget igenom i regionfullmäktige krävs det godkännande i regionstyrelsen, när överskottspengar ska användas. Nyordningen är tillfällig och kommer, enligt regionstyrelsens ordförande Roland Andersson (s), att gälla året ut.