Näringslivscentrum i Norrköping

Norrköpings Kommun vill inrätta ett centrum för att utöka samarbetet mellan näringslivskontoret och det privata näringslivet.
Därför planerar kommunen nu att köpa den fastighet på Drottninggatan där Nordbanken tidigare hade sina lokaler. Miljö- och stadsplaneringsnämnden väntas besluta om 12 miljoner kronor till köpet och 3 miljoner kronor för ombyggnation vid sitt nästa möte den sista april. Frågan ska sedan avgöras av kommunfullmäktige, men stadsbyggnadskontoret räknar med att köpet ska kunna genomföras redan den 30 maj.