Mycket svårare för äldre att få jobb

1:48 min

Det tar ungefär dubbelt så lång tid för en arbetslös person över femtiofem år att få ett jobb, som för den som är yngre.

- De kanske tror att man är sjukare än yngre, kanske runt fyrtio år. Jag är aldrig hemma för vård av barn nu i alla fall, inte för vård av barnbarn heller, säger Christina, 64 år och utbildad undersköterska.

Christina har varit arbetslös i flera månader och tror att hennes ålder ligger henne i fatet.

Blir man arbetslös på äldre dagar är det svårare att få ett jobb, än om man är yngre. Det visar siffror från Arbetsförmedlingen.

Det tar över 400 dagar för de som är äldre än 55 år och inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, att få ett arbete,  jämfört med drygt 200 dagar för övriga åldersgrupper.

– För de som blir arbetslösa är det oftast ganska svårt att få ett nytt jobb och jobbchansen för de som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen och som över femtiofem år är ungefär häften så stor som för de som är yngre, säger Susanna Okeke är forskningschef på Arbetsförmedlingen.

Och enligt Clary Krekula, docent i sociologi vid Karlstads Universitet  är det åldern som gör det svårare för den här gruppen att få jobb.-

– Det här handlar om åldersdiskriminering, när man dels tror att äldre får sämre arbetsförmåga på grund av förändringar som kommer med åldern och det finns ingen forskning som visat att biologiska förändringar medför en sämre arbetsprestation, säger Krekula.

Hon tror också att arbetslösa över 55 år kan diskrimineras för att de är närmare pensionsåldern, på grund av en uppfattning om att de äldre skulle stanna kvar en kortare tid på arbetsplatserna, än andra åldersgrupper.

– Sådana föreställningar gör att man helt enkelt inte tycker att äldre är värda att satsas på, enligt Clary Krekula.

Hur påverkar det här den här gruppen? 

– På individplan tvingas man hela tiden att förhålla sig till känslan att inte vara eftertraktad och det finns forskning som pekar på att man försöker manipulera sitt CV och påverka sitt utseende. Man undviker allt som drar uppmärksamhet till åldern. För gruppen som sådan handlar det också om ekonomiska förändringar, säger Clary Krekula, docent i sociologi.