#skaneval14

MP på kemikaliejakt i egna kroppar

3:26 min

Genom att ta prover på sina egna kroppar vill Miljöpartiet i Skåne lyfta frågan om gifter i vår miljö. I går lämnade därför sex skånska miljöpartister blod och urin till analys hos Arbets- och miljömedicin i Lund.

En av dem var Mätta Ivarsson, som är ny toppkandidat inför valet till regionfullmäktige.

- Sträck armen och knyt handen, instruerar Agneta Kristensen, biomedicinsk analytiker på Arbets- och miljömedicin i Lund.

- Jag tror att jag tittar bort lite, för jag är inte bäst i världen på det här med sprutor, säger Mätta Ivarsson.

- Det här är ett sätt att försöka få upp frågan till diskussion i valrörelsen, fortsätter hon.

Men varför vill ni göra det här på regional nivå?

- Möjligheten att skapa en giftfri miljö kan påverkas på flera olika nivåer, och alla prognoser visar att det nationella miljömål som riksdagen fastställt 1999 inte kommer att nås. Vi tycker inte att regeringen gör särskilt mycket på området, tvärtom. Då menar vi att det är viktigt att vi tar ett regionalt ansvar, för det är många frågor vi kan jobba med här.

Arbets- och miljömedicin i Lund ska göra analysen av de sex miljöpartisternas blod och urin i jakten på så kallade moderna kemikalier som kan vara hormonstörande och cancerframkallande.

- Det vi ska titta på nu är olika miljögifter som vi har i oss. Vi kommer att analysera uppemot 50 olika kemikalier, säger professor Bosse Jönsson, som ansvarar för analysen.

Bosse Jönsson kommer bland annat att leta efter ftalater som används som mjukgörare i plast i till exempel i plastmattor, och även Bisfenol A som finns i bland annat lacken i konservburkar. Han säger att kunskapen om hur mixen av många olika kemikalier påverkar oss är liten.

-  Man har börjat att göra djurförsök med två kemikalier, och då ser man att de adderas till varandra. Man kan se effekter som man inte kan se vid de enstaka halterna, säger Bosse Jönsson.

Provtagningen och analysen bekostas av Miljöpartiet, och resultaten kommer inom ett par veckor. Redan nu har partiet förslag på vad Region Skåne kan göra för att minska gifterna i vår närmiljö. Bland annat vill Miljöpartiet inrätta ett skånskt kemikalieråd som ska öka kunskapen och kunna ge stöd, och Arbets- och miljömedicin som jobbar med analys och forskning bör få mer resurser.

Region Skåne kan också ta ett större ansvar, säger Mätta Ivarsson.

- Vi är en väldigt stor inköpsaktör, och därför kan vi påverka väldigt mycket genom våra upphandlingar. Vi föreslår att all mat som serveras inom regionen ska vara ekologisk, och att vi ska ställa krav i alla upphandlingar som gäller plaster och elektronik, säger hon.

Men Miljöpartiet har suttit i styrande ställning i flera mandatperioder. Varför har ni inte gjort mer tidigare på det här området?

- Ett förslag som vi fört fram är att vi vill att Region Skåne ska använda sig av ett miljöklassificeringssystem för läkemedel, men där har vi mött motstånd i regionen i dag, och det för vi fram i dag igen. Vi har även skärpt kraven vid upphandling, men vi menar att vi kan gå mycket längre.

Hur tror du att det kommer att kännas när du får se svart på vitt vad kroppen i själva verket innehåller?

- Det är klart att det kan vara skrämmande att få veta men samtidigt jätteviktigt att veta för att kunna förändra. Vi hoppas på detta sättet kunna lyfta frågan, så att det blir en aktuell fråga i valrörelsen.