Ännu en förskola kan ligga på förgiftad mark

Marken under Länna förskola utanför Uppsala kan vara förorenad av gifter. Upplandsnytt har tidigare berättat om att barnen på Boländernas förskola i Uppsala måste evakueras för att man hittat gifter i marken där.

Det är länsstyrelsen som tittat på ställen runt om i länet där det finns risk att marken kan vara påverkad av föroreningar. Det kan bland annat röra sig om platser där gamla industrier och verk har stått, och som kan ha lämnat efter sig olika gifter.

Upplandsnytt har tidigare kunnat berätta om att man har hittat gifter från vad man tror är ett gammalt gasverk i marken vid Boländernas förskola i Uppsala - ämnen som kan ge cancer om man utsätts för de en längre tid. Och nu måste marken där saneras och barnen evakueras.

I Länna har man hittat ytterligare en plats som kan vara påverkat av ett gammalt järnbruk, ett område som ligger i anslutning till Länna förskola och skola.
Upplandsnytt har läst ett informationsbrev från kommunen adresserat till föräldrar med barn på Länna förskola och skola från slutet av 2011.
Där står att undersökningar har visat att man hittat förhöjda värden av bland annat arsenik i delar av marken vid förskolan och skolan.

Enligt Uppsala kommuns skolfastighetsbolag kan nu nya prover komma att tas i Länna för att se om någon sanering måste göras. Men när och hur det här ska ske finns det ingen information om.

Vi har sökt VD:n för skolfastighetsbolaget, men utan resultat.