Lördag 16 augusti 2014

Oro på många av Sveriges fågelstationer

13 min

Hälften av all ringmärkning av fågel i Sverige sköts av ideella krafter vid ett antal fågelstationer. Deras insamlade data är till stor hjälp för forskning och miljöövervakning.

Men nu finns det en oro på fågelstationerna. Höjda hyror gör det dyrare att driva verksamheten. I vissa fall blir det så att ideellt arbetande ringmärkare får ta semester från sitt vanliga jobb och betala för att jobba på fågelstationen.

Flera av fågelstationerna har numera Statens Fastighetsverk som hyresvärd. Fastighetsverket måste gå plus i sin ekonomi och jobbar för att skapa fler turistmål i Sverige.

Anders Eydal på Fastighetsverket säger att de inte kan gynna just fågelstationerna utan måste sätta marknadsmässiga hyror. Samtidigt ska de aktivt gynna just turismen. Här kommer fågelstationerna i kläm, och därmed ringmärkningen. Det här oroar Per Aspenberg på Eggegrunds fågelstation, men också Thord Fransson, chef för ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet. Han inleder reportaget, som är gjort av Therese Forsberg.