Skogsbränder kan värma klimatet

1:27 min

Nya experiment tyder på att skogsbränder kan ha en större uppvärmande effekt på klimatet än vad man tidigare har trott.

I studien som har publicerats i tidskriften Nature Geoscience har amerikanska forskare på experimentell väg försökt att efterlikna verkliga situationer där biomassa bränns upp, som vid skogsbränder eller öppen förbränning av jordbruksrester.

Forskarna brände olika material i en stor förbränningskammare och analyserade sedan röken. Analyserna visade att det som finns i röken när man bränner biomassa, så kallad organisk aerosol, kolhaltiga partiklar, absorberar mer solljus än man tidigare trott. Förbränning av biomassa kan därmed värma atmosfären mer än man tidigare räknat med.

Joakim Langner, forskare i atmosfärkemi och klimat vid SMHI, tror att de nya rönen kan bidra till att ta fram bättre klimatberäkningsmodeller.
- Definitivt så ger de här experimentet input till modellexperiment där man skulle kunna testa effekten på klimatet, säger Joakim Langner.

Resultatet från studien pekar på att det kan bli nödvändigt att minska ner på antalet planerade bränder som sker inom skogs- och jordbruk på många håll i världen. Dyker det upp fler studier som pekar i samma riktning kan FN:s klimatpanel komma att behöva skriva om sina prognoser. Joakim Langner vid SMHI tror nämligen att förbränning av biomassa måste komma med som en parameter i kommande IPCC-rapporter.

- Det skulle kunna gå i den riktningen att förbränning av biomassa och de organiska partiklarnas effekt på klimatet då totalt sett skulle bli uppvärmande och inte noll som den är i den senaste IPCC-rapporten.

Referens: Brownness of organics in aerosols from biomass burning linked to their black carbon content. Nature Geoscience (2014) doi:10.1038/ngeo2220