Bygget av solcellspark i Arvika börjar i dag

1:32 min

Arvika kommun påbörjar i dag bygget av en av Sveriges största solcellsparker. Anläggningen kommer att ge en effekt av nästan en miljon kilowattimmar per år men solcellspanelerna kräver ändå  inte mer yta än en fotbollsplan.

– Vi har en vision i Arvika att vi ska vara en kommun med förnyelsebar energi. Den här anläggningen kostar inte skattebetalarna någonting och kan om energipriset går upp börja ge en vinst till kommunen, säger Claes Pettersson,  kommunstyrelsens ordförande (S) i Arvika.

Det är 2600 soltimmar som under ett normalår  kommer att lysa och ge energi till solcellsparken. Solcellerna är tillverkade i det närbelägna Glava och står förstås i söderläge och har en lutning av 35 grader.

13 miljonerkostar hela anläggningen som kan försörja ungefär 50 normalvillor på sin energiåtgång.

Anläggning kommer att vara klar om ungefär två månader. Det markområde som tas i bruk är inte attraktivt för byggnation.

– Det är ett gammalt deponiområde som vi inte kan använda till något annat. Det är en idé för andra kommuner att använda liknade områden till just solcellsparker, säger Claes Pettersson,  kommunstyrelsens ordförande (S) i Arvika.

Anläggningen kommer att bestå av 4 080 moduler med en sammanlagd effekt på 1 040 kW och en yta på 6 182 m2. Hela området är drygt 40 000 m2, ytan motsvarar omkring 5 fotbollsplaner.

Vid invigningen i dag kommer också experter och information om solceller att finnas på plats för att besvara frågor från allmänheten.