Röbäcks System i konkurs

Röbäcks System i Stocksjö har idag tisdag försatts i konkors vid tingsrätten i Umeå.
Företaget hette tidigare Röbäcks mekaniska och har varit i ekonomisk kris vid tidigare tillfällen. Idag har man mellan 35 och 40 anställda och tillverkar maskiner för betongproduktion.