39 får gå i Robertsfors

39 kollektiv-anställda måste sluta på Scandiamant i Robertsfors sedan förhandlingarna om de tidiogare lagda 51 varslen är klara. Uppsägningarna följer helt fackets turordningslista. Företaget har före nedskärningen 254 anställda.