Regeringen vill marknadsföra gruv- och skogsnäring

1:35 min

För att konkurrera internationellt vill regeringen marknadsföra gruv- och skogsnäringarna. Nu satsar regeringen fem miljoner kronor på att lyfta de mindre företagen i branschen.

– För det är här jobben växer fram och det är också här vi kan konkurrera internationellt. Det här var efterfrågat från branschen, inte minst från de små företag som finns inom skogen och inom gruvorna. Detta är en viktig pusselbit som handlar om hur vi ska stärka Sverige som ett miljömässigt hållbart industriland i världen. Då är detta en del av den marknadsföringen, berättar Annie Lööf (C), näringsminister.

De fem miljoner kronorna går till Business Sweden, som bland annat består av tidigare Exportrådet. Uppdraget är att skapa marknadsföringsplattformar till småföretagen inom gruv- respektive skognäringen. Business Sweden ska ge rådgivning och hjälpa företagen att knyta internationella kontakter för att på så vis öka exporten.
– Vad det handlar om är egentligen att vi hjälper dom på traven för att lyckas internationellt. Det här är för dom riktigt små bolagen och deras möjligheter att knyta nya affärskontakter, kunna skapa fler jobb i norra sverige, och se till att fortsätta exportera, säger hon.

Annie Lööf pekar på tidigare liknande insatser för andra industrier. De fem miljoner kronorna är inte en stor summa, säger hon, men menar att plattformen blir en möjlighet för företagen att slå sig fram internationellt.
– För det är här jobben växer fram och det är också här vi kan konkurrera internationellt.

Har gruvprotesterna haft någon roll i det här?
– Nej, för oss handlar det om att vi i världen ska marknadsföra Sverige som ett föredöme, säger Annie Lööf (C), näringsminister.