Folkpartiet går till val på ordningsbetyg i skolan

1:46 min

Folkpartiet vill införa ordningsbetyg i skolan. Det är en del av partiets valmanifest som presenteras senare i dag. Ordningsbetygen ska vara frivilliga för skolorna och kommer inte att följa eleverna efter de gått ut skolan.

– Det är ytterligare ett instrument som lärarna får att ge skarp information till föräldrarna hur saker står till, säger Folkpartiledaren Jan Björklund.

– Det är klart att vi vet att när saker och ting skrivs in i betygen så blir det viktigare för eleverna.

Folkpartiet vill införa ett ordningsbetyg på högstadiet och gymnasiet för att skapa vad man kallar trygghet och studiero i klassrummen. Betygen ska ges som en sammanfattande skriftlig kommentar, men inte i en betygsskala som övriga betyg.

Folkpartiet vill att varje skola ska kunna välja om de vill införa ordningsbetyg eller inte och ordningsbetygen ska inte ges till slutbetygen.

Jan Björklund och Folkpartiet har drivit frågan om ordningsbetyg i skolan i många år och lyft frågan både i valrörelsen 2006 och 2010, utan resultat.

Och det är inte klart om det kommer att bli en valfråga även för alliansen.

– Det vet vi inte än. Från Folkpartiets sida så kommer detta att vara en viktig del av vårt manifest och en viktig del i vår skolpolitik. Vi måste förbättra ordningen och studieron i våra skolor och sedan kommer vi senare i augusti att förhandla ett gemensamt valmanifest för alliansen, och där kommer jag att ta upp denna fråga, säger Björklund.

Bo Jansson på Lärarnas riksförbund menar att frågan om ordningsbetyg är onödig och tar fokus från skolans grundproblem.

– Om det skulle vara betyg så är det inget vi stödjer eller tycker behövs, är det omdöme så är det något som redan sker eller borde ske mellan skola och hem om hur det går för eleverna.

– Vad jag vill se är en lösning på de stora frågorna om hur vi ska ha det i skolan, hur vi ska få lärare i skolan i framtiden, säger Bo Jansson.