Funktionsnedsatta på jobbet - en tillgång

1:41 min

Många med autism och aspbergs-syndrom har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Men samtidigt får allt fler arbetsgivare i Sverige upp ögonen för den här gruppen. Pär Larshans är hållbarhetschef på en hamburgerkedja och där anställer man medvetet personer med funktionsnedsättningar.

– En hamburgarrestaurang handlar om struktur och rutiner. En person som har autistiska drag eller en aspberger-diagnos, de är personer som kräver rutin och struktur. Har jag väl utbildat den personen, om den väl lärt sig en rutin, då är det väldigt sällan den gör fel. Så i det här fallet blir det en fördel helt enkelt för oss som arbetsgivare att ha en sån medarbetare, säger Pär Larshans.

Enligt organisationen Autism Europe så saknar över 75 procent av de som har autism och asberger i Europa jobb. Det finns inga siffror på hur stor arbetslösheten bland personer i den här gruppen är i Sverige. Men Autism- och Aspberger-förbundet uppskattar att arbetslösheten är högre än 50 procent.

Samtidigt är de här personerna många gånger en bortglömd resurs på arbetsmarknaden, med flera styrkor, säger Johanna Gustafsson, forskare inom Handikappvetenskap på Örebro Universitet.

– Man är väldigt intresserad och då blir man engagerad i arbetet också. Man är noggrann och tar sitt arbete på allvar, säger Johanna Gustafsson.

Attityderna gentemot den här gruppen håller på att förändras. I Sverige finns det flera arbetsgivare som specifikt anställer personer med autism och aspberger. Men enligt Johanna Gustafsson är det fortfarande många som tvekar att anställa personer med en funktionsnedsättning.

– De som vågar anställa personer med funktionsnedsättning och har kommit över den här osäkerheten. De kommer på att det fungerar lika bra som att anställa vem som helst. Diagnosen är inte viktig, det viktigaste är att man gör ett bra jobb, säger Johanna Gustafsson.