Pressade att köra skogsmaskin trots brandrisk

1:51 min

Entreprenörer som kör maskiner ute i skogen är hårt pressade att arbeta även när brandrisken är hög på grund av torka. Det var gnistor från en skogsmaskin som startade skogsbranden för en och en halv vecka sedan.

Kjell-Åke Nilsson, som driver ett företag i Riddarhyttan, har tidigare själv kört sin maskin trots att han visste att han inte borde:

– Det är så, man är tvungen att köra in pengar till amorteringen till maskinen. Och så måste man ju ha lön. Man måste ju leva.

Trots att du visste att det var hög brandrisk körde du i alla fall?

– Jajamensan. Det var på mitt bevåg jag körde då.

Att luckra upp marken inför skogsplantering, så kallad markberedning går bara att utföra några månader om året innan marken fryser. Maskinerna är dyra och ofta har entreprenörerna som utför arbetet dragit på sig stora skulder. Skulder som måste köras in trots att brandrisken är stor på grund av torka. Kjell-Åke Nilsson har själv startat bränder när han kört sin maskin.

– Det är torrt, det slår gnistor och det börjar brinna. Det kallas för slag när vi kör. Om jag hade varit längst bort i slaget när det började hade det kunnat bli en väldig brasa.

Det var just gnistor från en markberedningsmaskin som startade den största branden i moderns svensk historia. Larmet kom torsdagen den 31 juli klockan 13.29 från ett kalhygge sydväst om Öjesjön, ungefär 1,5 mil norr om Surahammar.

Arbetet utfördes åt Stora Enso som förvaltar skogen åt markägaren Bergvik. Polisen utreder nu om det har begåtts ett brott och vem som i så fall bär ansvaret.

Kjell-Åke Nilsson har numera det tryggare ekonomiskt och kan ställa sin maskin när det är för torrt. Men flera andra är ute och markbereder, trots att de inte borde, säger han.

– Maskinerna går tolv timmar om dagen. Den här sommaren borde man absolut inte köra, inte i de trakterna i alla fall. Sunda förnuftet säger ju det.