Brantevik

Saknat ålhuvud hindrar obduktion

Sötvattenlaboratoriets obduktion av den världsberömda Branteviksålen dröjer. Skälet är att huvudet saknas. Nu har en expert kallas in för att hitta det.

– Huvudet innehåller de hörselstenar som förhoppningsvis kan användas för att bestämma ålens ålder. Troligtvis ligger det kvar i slammet på brunnens botten, säger Johan Wagnström, fiskedirektör på länsstyrelsen i Skåne och den som nu fått i uppgift att bärga ålhuvudet.

Det har påståtts att ålen är världens äldsta och att den levt i en brunn i Brantevik sedan den lades där av en åttaårig pojke 1859. Wagnström medger att uppgifterna bör tas med en nypa salt, men ser ändå ett stort allmänintresse av att bringa klarhet i ålens ålder.

Ålen var så pass upplöst och när man skickade ner en håv för att ta upp ålen så gick den av på mitten. Enligt Sötvattenlaboratoriets expert blir det tidigast aktuellt med obduktion den 25 augusti.