Uppsagd efter dubbelarbete

En lärare vid ett av yrkesprogrammen på Östrabogymnasiet i Uddevalla har sagts upp med en veckas varsel. Detta för att läraren samtidigt samtidigt som han haft anställning i Uddevalla kommun haft en motsvarande lärartjänst i Tanums kommun. - Det är enligt skolförordning och fackliga avtal inte tillåtet, och heller inte praktiskt möjligt, att ha två heltidsanställningar samtidigt, för olika arbetsgivare, det säger Östrabogymnasiets rektor Stefan Einarsson till Radio Väst. Enligt Einarsson handlar det om en förtroendefråga.