300 miljoner i stöd till kommunerna efter skogsbranden

1:53 min

Staten tillför 300 miljoner till räddningsarbetet för de kommuner som drabbats av skogsbranden i Västmanland, meddelade regeringen i dag. Pengarna ska betalas ut skyndsamt av MSB som även kommer att stå för kostnaden för vattenbombningsplanen.

– Det här betyder att kommunerna inte behöver bekymra sig över sin budget inför nästa år, eller sin likviditetssituation, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Kommer de här pengarna att faktiskt täcka vad det kostar för kommunerna?
– Det är omöjligt att svara säkert på den frågan i och med att branden fortsätter. Vi vet inte vart den kommer att sluta någonstans. Men den information vi har just nu, om brandens omfattning och den bästa prognosen, är att de här pengarna kommer att räcka mer än väl.

Regeringen anslår 300 miljoner kronor i extrapengar för att underlätta för kommunerna. 250 miljoner av dessa ska fördelas via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att släckningsarbetet inte ska betalas av kommunerna, som normalt kompenseras i efterhand.

Övriga 50 miljoner kronor ska gå till insatser som är nära kopplade till räddningstjänsten men inte är direkta brandsläckningsarbeten, exempelvis till bevakning och vaktstyrkor. Även dessa pengar ska fördelas via MSB.

Vattenbombningsplanen, som normalt betalas av kommunerna och efterkompenseras av MSB, ska betalas direkt av staten. Dessa pengar skjuts till utöver de 300 miljonerna.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson presenterade även ett antal åtgärder som regeringen tar till för att underlätta för jordägare och skogsägare. Regeringen kommer att lämna bidrag till uppbyggnad av skadade vägar, enligt samma modell som användes under stormen Gudrun. Dieselskatten för skogsmaskiner kommer även att reduceras i området.

Beskeden från regeringen har inte lugnat Stig Henriksson, kommunalråd i Fagersta, en av de fyra kommuner som haft stora utlägg under skogsbranden.

Tvingas kommunerna vänta länge på ersättning från staten kostar det bara Fagersta årligen fyra miljoner kronor i räntor, bedömer Henriksson.

– Ett par års väntan där skulle kunna innebära att vi måste göra inskränkningar i övrig verksamhet för att ha råd med detta. Det är det värsta scenariot, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande i Norberg, socialdemokraten Åsa Eriksson, är rädd att 300 miljoner inte kommer att täcka alla kostnader kring branden. Hon förstår inte hur de fyra kommunerna i Västmanland ska kunna dela på notan för alla insatser som gjorts.

– Ska vi tänka att det är den kommun där branden startade som får ta hela kostnaden, eller ska vi tänka att det är den kommun som har flest kvadratmeter nerbränt som får ta största kostnaden, frågar hon sig.