S lovar fler högskoleplatser

1:21 min

Det blir 17 500 fler platser i högskolor och universitet under nästa mandatperiod. Det löftet ger Socialdemokraterna i sitt kommande valmanifest. Moderaterna är positiva men kritiserar att S inte har förankrat förslaget hon tänkbara samarbetspartier.

Partiet vill satsa 2,3 miljarder kronor per år, enligt Magdalena Andersson som är ekonomisk politisk talesperson.

– Vi är tydliga nu i vårt valmanifest att vi kommer att gå till val på att fler av alla de ungdomar här i Sverige som söker sig till högre utbildningsnivå ska få möjlighet att göra det, säger hon.

Hur snabbt kommer det här att kunna göras?

– Jag hoppas att det kan rullas ut väldigt snabbt, så fort det bara går. Men det handlar ju också att säkerställa att det är hög kvalitet i undervisningen, säger Magdalena Andersson. 

Socialdemokraterna kommer i sitt valmanifest att ha med en satsning på 17 500 nya platser i högskolor och universitet. Dessutom har partiet sedan tidigare lovat 5 000 platser i yrkeshögskola.

Partiet satsar 2,3 miljarder kronor per år de kommande fyra åren och dessutom 250 miljoner kronor per år i kvalitetshöjande åtgärder.

Det är enligt Magdalena Andersson till exempel lärarutbildningarna som behöver ökad lärarledd undervisning.

Sverige ligger enligt Magdalena Andersson någonstans i mitten när det gäller statistik över hur stor andel av befolkningen som är högskoleutbildad.

Korea och Japan ligger i topp och efter Sverige i statsistiken ligger bland annat Schweiz, Nederländerna och Finland.

De regionala högskolorna ligger Socialdemokraterna varmt om hjärtat och den senaste tidens minskning av platser där vill Socialdemokraterna motverka, säger Magdalena Andersson.

– Det som den här regeringen har gjort är att dra ner särskilt kraftigt på de regionala högskolorna. Det är inte en bra politik, därför att på de regionala högskolorna sker väldigt mycket intressant undervisning, det är nära anknytning till det regionala näringslivet och där sker många spännande saker. Det tycker jag är fel inriktning. Men det är också viktigt att flera av dem som söker sig till de traditionella universiteten också får möjlighet att läsa där, säger hon.   

Moderaterna är positiva till Socialdemokraternas satsning, säger partiets utbildningspolitiska talesperson Tomas Tobé. Men han är kritisk till att förslaget inte är förankrat hos Miljöpartiet och Vänsterpartiet på samma sätt som förslag från allianspartierna.

– I grunden tycker jag att det är bra att vi ska satsa på fler platser, men Socialdemokraterna fortsätter att ställa ut löften om vad de ensamma som parti vill göra. Och faktum är att varken Socialdemokraterna eller Moderaterna kommer att samla femtio procent av väljarna bakom sig, utan då måste man presentera med vem ska man regera hur ska man också finansiera det, säget Tomas Tobé.