Pumpstation slår ifrån sig kritiken

3:37 min

Miljöförvaltningen i Stockholm menar att det avfall som finns på Kungshatt på Ekerö borde komma från Eolshäll pumpstation. Det håller inte Syvab med om.

De stora skyfallen den senaste tiden har gjort att Eolshälls pumpstation har varit tvungna att släppa ut 30 000 kubikmeter orenat vatten rätt ut i Mälaren. Det här har lett till bland annat döda råttor, tops och bakterier i badvattnet.

Men Carl-Olof Zätterman, VD på Syvab, som är ansvarig för pumpstationen  Eolshäll håller inte med om att det förorenade vattnet i Mälaren är deras fel.

-- Det är ganska osannolikt att det kommer från Eolshäll pumptation. Men det är riktigt att vi släppt ut vatten vid tre olika tillfällen på totalt 30 000 kubikmeter. Det är helt i enighet med de tillstånd vi har.

Så de starka vindarna kan inte virvlat upp dessa utsläpp?

– Det är väldigt osannolikt i det här fallet, det är mer sannolikt att det kommer från annat håll.

Var kommer bakterierna och skräpet från?

– Det kan komma från enskilda avlopp, pumpstationer, dagvatten i området. Det är det troligaste, men det är svårt att spekulera.

Du säger att ni släppt ut en del vatten, som inte är helt orenat, det är väl ändå en del bakterier som släppts ut?

– Det är helt riktigt, men man måste komma ihåg att när man släpper ut vatten vid regnoväder så är det ett utspätt vatten som släpps ut. Men jag har full förståelse för att det inte är särskilt kul att hitta detta i vattnet och att det är bekymmersamt för de boende, säger Carl-Olof Zätterman, VD på Syvab.