Fp vill avskaffa tv-licensen

Tv-licensen i dess nuvarande form bör avskaffas, det är en av punkterna i Folkpartiets valmanifest som presenterades idag, måndag.

Tv-licensen i dess nuvarande form bör avskaffas, det är en av punkterna i Folkpartiets valplattmanifest som presterades idag, måndag. Men vad är alternativet? I ett mail till Kulturnytt specifieras detta ytterligare:

"Avgiften ska vara individuell och gälla för alla över 18 år med undantag för dem som inte har en inkomst. Avgiften kommer då att bli något lägre per individ än den är idag. Den ska vara oberoende av vilken teknisk utrustning som ger tillgången till public service. Avgiften ska separeras från skattesystemet så att oberoendet garanteras."

Andra förslag med kulturanknytning i Folkpartiets valmanifest är till exempel att stärka läsningens roll i skolan, och stärka museernas roll som bildningsinstutioner.

Folkpartiet skriver även att "ett utökat antal fristadsförfattare och fristadsbostäder behövs över hela landet". Andra konstarter ska också inkluderas i fristadssystemet.

Kulturnytt