Samarbete hotar jobb i Sala

Som vi har berättat tidigare så har Västmanlands och Upplands lokaltrafik enats om en gemensam utbyggd busstrafik mellan Sala/Heby och Uppsala. Men det utvidgade samarbetet blir ett dråpslag för busschaufförerna i Sala. Sju man riskerar nämligen att förlora jobbet när förändringen genomförs i sommar, eftersom det blir Swebus som kommer att köra den aktuella linjen på uppdrag av UL, Upplands lokaltrafik.