FP och C delar valsedel

Folkpartiet och centern har beslutat att gå fram på en gemensam valsedel till kommunvalet i Håbo i höst. Partierna kommer att gå under namnet Kommunpolitisk mittensamverkan i Håbo.
Kommunpolitiken i Håbo kommun har tidvis varit ganska kaotisk. I fullmäktige sitter idag, förutom socialdemokraterna och moderaterna, sju partier som inte har mer än tre mandat vardera i fullmäktige. Kommunledningen består idag av en brokig blandning av socialdemokraterna, centern, vänsterpartiet och det lokala partiet bålstapartiet. Ekonomin i kommunen har länge varit kärv. Det kommunala skatteutjämningssystemet har kraftigt missgynnat Håbo, förra året tvingades kommunen att ta till en skattehöjning på en krona. En höjning som alla partier var överens om. Det som nu fått centern och folkpartiet att gå ihop är bland annat att båda kan tänka sig en ny skattehöjning. -Det är inte möjligt att skära i kommunens kvalitet. Jag tänker på vården och skolan inte minst. Det säger Börje Karlsson från folkpartiet, och han får medhåll av centerns Göran Eriksson. -Vi har slimmat och sparat, slimmat och sparat till en situation som inte längre går. Anmärkningsvärt i sammanhanget är att centern alltså ingår i nuvarande kommunledningen medan folkpartiet ingår i oppositionen. Ändå går de alltså till höstens kommunalval fram med en gemensam valsedel där kandidater från de båda partierna varvas.