Västernorrländska havsörnar svårt drabbade av miljögifter

Bara i fyra av elva kända havsörnsrevir i Västernorrland har det kläckts ungar den här sommaren och orsaken tros vara dom skyhöga halterna av miljögifter som PCB och DDT, rapporterar Mittnytt.

De senaste analyserna av bland annat ägg har visat på allt högre gifthalter och nu tittar Länsstyrelsen på analysresultat från fisk och skarv för att försöka hitta orsaken till att just länets örnar drabbats så hårt.

I övriga landet är trenden den motsatta, där har stammen av havsörnar återhämtat sig allt mer efter att nästan ha varit utrotade på 70-talet.