Kommunstyrelsen får kritik

I förskingringsskandalen på kultur och fritidsförvaltningens kölvatten är det är inte bara kulturnämnden som får kritik av kommunrevisorerna. Även kommunstyrelsen som har uppsiktsansvar är till viss del ansvarig för bristerna i regelverket anser kommunrevisorerna i sin revisionsberättelse för år 2001. Men trots kritiken anser kommunrevisorerna att kommunstyrelsen och nämnderna ska beviljas ansvarsfrihet för år 2001.